Return to site

Blog: Goed toezicht is een teamsport

Door Eduard Schmidt - Voorzitter Stichting Blikverruimers & Promovendus Universiteit Leiden

Dat Nederland meer goede toezichthouders en commissarissen kan gebruiken, daar is iedereen het over eens. In het Financieele Dagblad werden de afgelopen weken meerdere artikelen geplaatst over hoe we de kwaliteit van toezicht kunnen verbeteren. Maar als we toezicht echt willen verbeteren is het belangrijk dat we minder discussiëren over de toezichthouder als individu, maar meer naar toezicht houden kijken als een teamsport.

De kwaliteit van toezicht houden verbeteren is een continu proces. Dat er in het Financieele Dagblad de afgelopen weken meerdere opinieartikelen verschenen over dit onderwerp, is dan ook een goed teken. Tegelijkertijd laten artikelen over dit onderwerp bijna consequent één onderwerp buiten beschouwing: ze kijken veelal naar de individuele toezichthouder in plaats van naar het gehele toezichtsorgaan. We zien toezicht veel te veel als individuele tak van sport in plaats van als teamsport. Een mooi voorbeeld is het artikel van Steven Schuit en Casper Jaspers waarin gepleit werd voor het overhalen van commissarissen uit het bedrijfsleven naar de publieke sector. Dat is wederom een individuele benadering. Maar zoals we weten uit de sportwereld: elf goede voetballers maken nog geen goed team.

Zo zit het met toezicht ook. Om te komen tot beter toezicht, is het belangrijk om te zorgen dat er mensen met verschillende perspectieven aan tafel zitten. Het is dus belangrijk dat we niet alleen naar individuele kenmerken kijken, maar kijken naar wat de gehele Raad van Toezicht nodig heeft om beter toezicht te houden. Dat betekent dat we goed moeten kijken naar wie er in Raden van Toezicht zitten. Bijvoorbeeld in termen van man/vrouw, werkachtergrond en ook in leeftijd. Concreet zou dit bijvoorbeeld betekenen dat we niet per definitie weer op zoek moeten gaan naar de ervaren commissaris. Immers, die ervaren toezichthouders zijn immers vaak al in ruimte mate aanwezig.

Toezicht houden kan juist beter als we zorgen dat perspectieven die nu minder aanwezig zijn, meer ruimte krijgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we meer jonge mensen, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond de kans moeten geven om toezichthouder te worden.

Als Blikverruimers zetten wij ons in voor meer jonge toezichthouders. Want als we een veertig-minner staatssecretaris durven te maken, waarom dan geen toezichthouder? Juist door verschillende perspectieven aan tafel te hebben, kunnen alle kanten van een probleem goed worden belicht. Er zijn genoeg talentvolle jonge mensen die hun kennis, bijvoorbeeld van social media en nieuwe vormen van ondernemerschap, graag inzetten om toezicht te houden en daarmee een uitstekende aanvulling zijn op ervaren toezichthouders. Ook voor Raden van Toezicht geldt dat het geheel meer is dan de som der delen.

Raden van Toezicht bestaan dus idealiter uit een combinatie van ervaren en jonge toezichthouders, mannen en vrouwen, uit het bedrijfsleven en met publieke sector ervaring. Als een goede mix gevonden is, kan het teambuildingsproces beginnen en kan men van elkaars perspectieven leren. Laten we dus van toezichthouden weer een teamsport maken!

Eduard Schmidt

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK