Return to site

Blikverruimers dag 6 'Het belang van zelfreflectie'

Door Ester Eggink (deelnemer)

Op onze laatste opleidingsdag, een stormachtige lentedag, vertelt Eveline Klopman ons over haar visie op toezichthouden en het ideale profiel van een nieuwe commissaris. “Het is een mensenvak” is haar belangrijkste les na 10 jaar opleiden en coachen van RvT-leden bij haar eigen bedrijf ‘DeNieuweCommissaris’. Een flinke dosis mensenkennis is eigenlijk belangrijker dan je zou vermoeden wanneer je naar een gemiddeld profiel van een commissaris kijkt. Zij ziet zichzelf als één van de drijvers voor verandering in het profiel en de samenstelling van RvT’s.

We bespreken de trends die van invloed zijn op het gewenste profiel van een nieuwe commissaris. De trends die mij opvallen en mij moed geven voor meer diversiteit en betere kwaliteit zijn:

  • meer transparantie wat zowel de druk voor snelle informatieverwerking als de controle op kwaliteit verhoogt, onder andere door initiatieven als Follow-the-money
  • toezichthouders verschijnen steeds vaker op persoonlijke titel in het nieuws wat bij kan dragen aan de trend om actief kennis te laten bijspijkeren
  • groeiende aandacht voor langetermijn-waardecreatie (oftewel duurzaamheid).  

Maar wat zijn nu de kritische succesfactoren voor een commissaris? De Blikverruimers zijn het er snel en unaniem over eens dat zelfreflectie in ieder geval in het rijtje thuishoort. Dit lijkt misschien een open deur, maar Eveline vertelt dat zelfreflectie niet vanzelfsprekend is. Met name de generatie 65+ers is er niet mee opgegroeid en laat vaak veel weerstand zien. Op dit vlak kunnen jonge toezichthouders zeker een belangrijk verschil gaan maken.

Na de lunch, terwijl een tropische regenbui tegen de ramen slaat, komt Jolande Sap langs om haar ervaring en kennis met ons te delen. Iedereen kent haar als voorvrouw van Groenlinks, maar op dit moment is ze toezichthouder bij onder andere KPN en KPMG. Het is een bijzondere ervaring om haar zo open te mogen bevragen met vragen als “Wie gebruik je om jezelf mee te spiegelen?”, “Hoe weet je dat je impact maakt?” en “Hoe is het om met jouw overtuigend groene missie lid te zijn van de RvT van één van de big four accountancy bedrijven?”. Ook zij stipt het belang van zelfreflectie aan. Haar drie belangrijkste tips voor kersverse toezichthouders: goed inlezen in de inhoud, spreek je verwondering uit en blijf actief feedback vragen.

De middag eindigde met nóg meer goede inzichten. Blikverruimer Igna Bonfrer vertelt over haar ervaring als stagiair-toezichthouder in de RvT van zorginstelling Yulius. Heel waardevol om met haar te reflecteren en de lessons learned te bespreken.

En dan is het tijd voor bubbels. Bubbels om te vieren dat de hele eerste lichting de Blikverruimers Academie succesvol heeft afgerond. Bubbels om te proosten op het succes van het bestuur. En bubbels omdat we weer een stapje hebben gezet richting meer diversiteit in RvT’s.

Esther Eggink

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK