Return to site

Blikverruimers dag 3 'krantenkoprisico' 

door Igna Bonfrer (deelnemer)

Van het afdekken van krantenkoprisico tot de interne auditor als Superman

Jaarrekening lezen voor toezichthouders

Op een aangename winterse zaterdagochtend begaf ik mij voor de derde keer naar het mooie pand aan het Vondelpark voor de derde bijeenkomst van de Blikverruimers Academie. Na een kopje koffie met de inmiddels vertrouwde mededeelnemers en bestuursleden, gingen we van start met een ochtend “Jaarrekening lezen voor toezichthouders”. Dit onder leiding van financieel econoom Dr. Patrick Tuijp. Doel van zijn presentatie was om meer inzicht te geven in het belang van de jaarrekening voor toezichthouders en om handvatten te geven voor goed toezicht op basis van dit belangrijke document. In extremis kan het onvoldoende doorgronden van deze cijfers er immers toe leiden dat toezichthouders “een krantenkop worden”.

De lessen van Patrick bevatten tips voor een gezonde kritische houding ten opzichte van jaarverslagen en varieerden van zeer praktisch tot meer overkoepelend, de belangrijkste op een rijtje:

  • De teksten in het jaarverslag, voorafgaand aan de jaarrekening, zijn een waardevolle bron van informatie maar er kan sprake zijn van framing; als ontwikkelingen in de organisatie bijvoorbeeld rooskleuriger worden afgeschilderd. Het is daarom goed om eerst de cijfers van de jaarrekening te bekijken en daarna pas het verslag te lezen.
  • Wanneer je de jaarrekening leest, wees dan alert op vragen die deze bij je oproept en noteer deze. Laat je verbazen en maak expliciet wat je opvalt.
  • Lees altijd de noten en de zogenaamde “off-balance-sheet items”, deze bevatten belangrijke additionele informatie.
  • Zoek vervolgens antwoorden op je vragen in het jaarverslag en leg onbeantwoorde zaken als open vragen voor aan de bestuurders.

Kortom, zoals Patrick het samenvatte: “Het gaat om wat je niet ziet”.

De internal auditor als Superman

Na een goed verzorgde lunch en een korte update over de plaatsing van de verschillende deelnemers bij Raden van Toezicht als trainee, was het tijd voor het middagprogramma. Dit onder leiding van Vincent Moolenaar, betrokken bij de fusie van Ahold en Delhaize en sinds kort lid van de Raad van Commissarisen (RvC) van Deloitte. Op een verfrissend bescheiden manier vertelde hij over zijn loopbaan tot nu toe, op het gebied van internal audit in onder andere Brazilië, Senegal en Londen. Hij benadrukte het belang van de internal auditor voor toezichthouders en noemde deze auditor zelfs de “Superman” van de organisatie. De internal auditor kan vanuit zijn onafhankelijke positie inzicht verschaffen in onder andere strategische, operationele en financiële risico’s die een organisatie loopt. Informatie die zeer belangrijk is voor toezichthouders en niet altijd volledig af te leiden is uit de informatie die vanuit de Raad van Bestuur (RvB) wordt gedeeld. Naast het advies om de Internal Auditor tot je beste vriend te maken, gaf Vincent ons als toekomstig toezichthouders nog twee tips:

  • Wanneer je wordt gevraagd voor een toezichthoudende functie, doe dan een uitgebreid vooronderzoek om te kijken hoe de organisatie ervoor staat maar ook om een indruk te krijgen van de verwachte tijdsinzet.
  • Als je eenmaal bent begonnen aan een toezichthoudende functie, spreek dan niet alleen met de RvB maar ook met de laag daar direct onder en met andere groepen zoals de young professionals. Zij kunnen kleur geven aan de informatie die ontvangt en zijn mogelijk de toekomstige RvB-leden.

Daarmee kwam een einde aan wederom een zeer leerzame dag, op naar de volgende bijeenkomst van de Blikverruimers Academie waarin een mediatraining op het programma staat.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK