Return to site

Blikverruimers dag 2 'Grip op gedrag en cultuur'

Door Geert Gladdines (deelnemer)

We mogen weer! Dat was de eerste gedachte op de ochtend van de tweede opleidingsdag van Blikverruimers. Met een groep young professionals gingen we ons opnieuw opsluiten in een vergaderkamer. Nadenken over hoe Nederland bestuurlijk georganiseerd is en of het perspectief van jongeren genoeg doorklinkt in besluiten die ons aangaan. Kunnen wij een waardevolle inbreng leveren bij Raden van Toezicht of Commissarissen? Missen wij nog de nodige ervaring of missen toezichthouders juist onze frisse blik?

Het thema van de dag was ‘grip op gedrag en cultuur’. In de ochtend werden we als aspirant-toezichthouders bijgespijkerd in de mores en dynamieken van de boardroom. ’s Middags kregen we de analyses terug van de persoonlijkheidstesten die we zelf, maar ook onze leidinggevenden, collega’s en vrienden, hadden ingevuld.

Margot Scheltema, toezichthouder bij onder meer DNB en grote beursgenoteerde bedrijven, trapte de ochtend af. Zij schetste drie momenten waarop de invloed en rol van de toezichthouders het sterkst naar voren komt. Je benoemt, ontslaat en beoordeelt mensen op sleutelposities. Moet een bestuurder een vernieuwende koers uitzetten of consolideren? In de rol van werkgever neem je beslissingen die richting geven voor lange termijn. Ten tweede denk je mee met de strategie, op basis van plannen die het bestuur voorlegt. De invloed is hier minder direct en je test vooral of het “ijs dik genoeg is”. Je vaart op de informatie die het bestuur aanlevert. Zorg echter dat je ook je eigen methoden hebt om te weten wat er binnen een organisatie speelt. Als derde beoordeel je de processen. Hoe staat het met de financiële cijfers en de grote projecten? Hoe zit het met zachtere indicatoren als het ziekteverzuim?

Later behandelde ze de rol van de toezichthouder in crisissituaties. Weet wie er in de lead is bij calamiteiten. Wel of niet beursgenoteerd maakt een wereld van verschil. Het bedrijf staat altijd in de spotlights en wettelijke eisen over kwartaalrapportages of het melden van incidenten dwingen discipline af. De knikkers worden groter en dus de verantwoordelijkheden en het afbreukrisico ook. Als laatste moet je als toezichthouder ook je eigen functioneren geregeld tegen het licht houden. Heerst er een open cultuur en kan je elkaar scherp houden? Ieder lid brengt een eigen referentiekader mee. Organiseer diversiteit en voorkom dat je in standaard gedachtenpatronen blijft hangen.

Met de training door Jan Anthonie Bruijn op de vorige opleidingsdag nog vers in het geheugen begonnen zich rode draden af te tekenen. Als toezichthouder moet je in control zijn over de informatie die je krijgt aangeleverd. Het is je plicht om de relevante vragen te stellen. Ontwikkel een dashboard waarop je je oordeel over het reilen en zeilen van de organisatie kan staven. Je verantwoordelijkheid is groot en je maakt als individu een verschil.

’s Middags gingen we onder leiding van professor Jan Moen aan de slag met de vooraf ingevulde persoonlijkheidstesten. Wat is je grondhouding in een groep en hoe wordt je gedrag ervaren door je omgeving? Ben je in staat om draagvlak te creëren voor je ideeën? Zien mensen je van nature als competent en wat zijn hun drijfveren om met je samen te werken? Op basis van de Life Styles Inventories methodiek hield Jan Moen ons een foto voor van onze sterke persoonlijkheidskenmerken, maar ook van valkuilen in de samenwerking met anderen. Ben je bewust van je primaire reactie op het moment dat er spanning ontstaat of als een situatie ingewikkeld wordt. Kan je ook dan constructief, integer en doelgericht handelen? Komt er oppositioneel gedrag naar voren of ben je geneigd moeilijke beslissingen te ontwijken? Herken patronen in het gedrag van anderen.

Jan Moen gaf aan dat het vaak spaak loopt op “soft skills”, niet vanwege een gebrek aan competenties, kennis of ervaring. Een inhoudelijk verschil van mening is niet erg. Conflicten ontstaan niet door de inhoud, maar door persoonlijke betrekkingen.

Aan het einde van een intensieve dag was een blik op de mede-Blikverruimers genoeg. We hadden opnieuw veel geleerd en iets bijzonders meegemaakt. Het programma geeft een inkijk in de boardroom en geeft ons handvatten voor onze individuele stages bij Raden van Toezicht. Het is echter nog zoveel meer. Het is een netwerk van gelijkgestemde en ambitieuze young professionals en een platform voor persoonlijke ontwikkeling. Een voorrecht om daar deel van te mogen uitmaken..

Geert Gladdines

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK