Return to site

Blikverruimers 2017 dag 2

'Waarom financiën ook boardroom dynamics is'

Door Eduard Schmidt

De tweede opleidingsdag van de Blikverruimers Academie 2017-2018 bestond uit twee thema’s: leiderschap en financiën. Hoewel dit op het eerste gezicht wellicht weinig gerelateerde onderwerpen zijn, is er wel degelijk een verband tussen beide thema’s. Om dat te laten zien, neem ik jullie allereerst mee naar een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Dat onderzoek laat namelijk zien hoe belangrijk de rol van financiën is binnen Raden van Toezicht (RvT) en Raden van Commissarissen (RvC). De RUG bracht voor dit onderzoek de rol van status en invloed binnen een RvC in kaart. Daartoe lieten zij commissarissen elkaar beoordelen. Wat bleek? Dat financiële experts een hogere sociale status hadden binnen een raad, in tegenstelling tot bijvoorbeeld commissarissen met kennis van de industrie. Het gevolg van de hoge status van financiële experts is even logisch als gevaarlijk: vanwege de hoge status zijn andere commissarissen eerder geneigd zich te conformeren aan de financiële experts in een RvC. Voor ons als bestuur van stichting Blikverruimers benadrukte dit dat financiën een belangrijk onderdeel is om op te nemen in het opleidingsprogramma. Niet omdat we van al onze deelnemers financiële experts willen maken, maar wel om er grip op te krijgen, te laten zien welke rol financiën in een RvT / RvC spelen en om onze deelnemers uit te dagen zich altijd kritisch op te durven stellen, ook ten opzichte van financiële experts binnen een raad.

In de workshop van Didier Dohmen, een ervaren interim-manager binnen de zorg en het onderwijs en daarnaast toezichthouder, werd duidelijk dat financiën veel meer is dan cijfers alleen. Hij liet met behulp van een groot aantal praktijkvoorbeelden zien hoe beleid en financiën onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Belangrijk ook in het licht van het onderzoek van de RUG was dat discussies over financiën in zekere zin ook goede boardroom dynamics verlangen. Hoe kun je, zeker als jonge toezichthouder, bijvoorbeeld een financiële expert in een raad scherp houden en zorgen dat er niet te gemakkelijk aan hun oordeel wordt geconformeerd? Om dit te trainen werd de deelnemers gevraagd om een vergadering waarin een aantal belangrijke financiële documenten besproken worden voor te bereiden. Door de deelnemers onderling te laten discussiëren over welke (aanvullende) informatie er nodig is, wie je als toezichthouder zou willen spreken en welke vragen je zou willen stellen, lieten we de deelnemers inzien welke rol financiën spelen in een RvT of RvC en hoe je hiermee omgaat als toezichthouder.

Dit vraagt ook om een kritische blik op je eigen gedrag. Vandaar dat we tijdens deze opleidingsdag ook stilstonden bij het onderwerp persoonlijk leiderschap, onder leiding van Prof. Jan Moen. Onze deelnemers vulden voor de opleidingsdag een test in om hun eigen leiderschap in kaart te brengen. Daarnaast vroegen zij aan vijf anderen om dit ook voor hen te doen. Het resultaat is een overzicht van hoe je jezelf ziet wat betreft leiderschap en hoe anderen naar je kijken. Onder leiding van Jan Moen konden onze deelnemers op deze manier zien welke discrepanties er waren in hoe zij zichzelf zagen en hoe anderen hen zagen. Daarnaast werd er stilgestaan bij wat belangrijke eigenschappen zijn voor toezichthouders en hoe je kan werken aan je eigen leiderschap. Immers, het is belangrijk om goed te weten hoe je overkomt bij anderen. Of je meer resultaatgericht of mensgericht bent, maakt ook uit voor hoe je je op zult stellen in een RvT-vergadering. Om echt effectief te kunnen zijn als toezichthouder, zijn dit soort inzichten onontbeerlijk. Om de deelnemers nog beter voor te bereiden op hun toekomstige taak als (trainee)toezichthouder, zullen we hen de komende opleidingsdagen verder meenemen in de wereld van persoonlijk leiderschap, boardroom dynamics én financiën.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK