Return to site

Blikverruimers 2017 dag 1

'Ja, wij zijn jong en (nog) onervaren…'

Door Cherique Cuppen & Kim Raaijmakers

Maar wij zijn ook een nieuwe generatie toezichthouders, opgegroeid in een digitaal snel ontwikkelend tijdperk. Een groep jonge mensen geïnteresseerd in de wereld van toezicht houden. Over het algemeen wordt die wereld omschreven als ‘the old boys network’. Wij vragen ons af wat het effect is van deze vrij homogene groep toezichthouders op het toezicht in de hedendaagse samenleving en welke rol jonge talenten daarbij kunnen spelen.

Stichting Blikverruimers stimuleert meer diversiteit in raden van toezicht (RvT’s) door jonge talenten op te leiden als toezichthouder. De Blikverruimers Academie start dit jaar voor de tweede keer en is in omvang bijna verdubbeld naar in totaal 20 deelnemers. Bij elkaar opgeteld hebben we misschien nog steeds niet zoveel ‘vlieguren’ gemaakt als de gemiddelde toezichthouder die op dit moment in functie is. Maar wij geloven in een andere toegevoegde waarde: die van jong talent, opgegroeid in een nieuwe wereld, met het lef om het verschil te maken en de verantwoordelijkheid om duurzaam en maatschappelijk te acteren.

“Bij elkaar hebben opgeteld hebben we misschien nog steeds niet zoveel vlieguren gemaakt als de gemiddelde toezichthouder op dit moment.”

Wat betekent toezicht houden eigenlijk? Is het antwoord op die vraag verschillend vanuit de optiek van ervaren versus jonge toezichthouders? Jan Antonie Bruijn (59) is hoogleraar immunopathologie, lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de RvT van de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten. Hij heeft verschillende toezichthouders meegemaakt en vertelt ons waarom toezicht houden volgens hem een vak apart is; een kunst én kunde tegelijkertijd. Een RvT heeft uiteenlopende taken: als ‘werkgever’ van het bestuur ontsla, benoem en beloon je het bestuur, en als sparringpartner adviseer en controleer je elkaar. Dat vergt een goede balans van verschillende kwaliteiten van de RvT-leden.

Jan Anthonie deelde tijdens de eerste opleidingsdag van de Blikverruimers Academie zijn ervaringen, vertelde over de verschillende vormen van toezicht en drukte ons op het hart dat één van de manieren om als jonge toezichthouder door te dringen in het ‘old boys network’ is: je bewust zijn van jouw ‘unique selling point’ (USP) en dat goed weten uit te dragen.
 

Naast ervaren toezichthouder Jan Anthonie Bruijn had het bestuur van Blikverruimers voor de eerste opleidingsdag drie jonge toezichthouders bereid gevonden ons mee te nemen in de wereld van toezicht. Zo spraken we met Michiel Dijkman (toezichthouder bij de NTR en het Limburgs Museum), oud-blikverruimer Jan Willem de Vries (trainee-toezichthouder bij Hotelschool Den Haag) en lid van het comité van aanbeveling van Stichting Blikverruimers Caspar Scholten (toezichthouder bij Stichting Democratie en Media). In drie groepen kregen de nieuwe blikverruimers de kans deze ervaringsdeskundigen het hemd van het lijf te vragen en na te denken over ieders USP.
 

Waarom zijn we, als jonge mensen die aan het begin van hun carrières staan, eigenlijk nieuwsgierig naar toezicht houden? We zijn leergierig naar de inrichting van een organisatie; wie nemen bepaalde besluiten en waarom worden die genomen? Wat behelst een bepaalde beslissing voor de gehele organisatie? Welke risico’s durft een bestuur(der) te nemen en wanneer kies je juist voor stabiliteit? Dat willen we ervaren en proberen. Maar bovenal willen we onze frisse blik op de wereld daarop loslaten. Een raad is meervoud: het gaat niet om het individu, maar om het geheel. De raad moet, volgens ons, een goede combinatie zijn van verschillende kwaliteiten, ervaringen, eigenschappen én leeftijden.
 

De afdronk van deze eerste dag? Veel respect voor de ervaringen van huidige toezichthouders, van alle leeftijden, maar ook de ambitie en het lef om de nieuwe generatie te vertegenwoordigen in toezichtland. Om organisaties, met respect voor alle tradities en dat wat al jarenlang een succes is, op scherp te zetten met fris inzicht van jonge toezichthouders.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK