Return to site

Blikverruimers 2017-2018 dag 5: 'De moraal van het crisisverhaal'

Door Henk-Jan Nanninga

De sneeuw en snerpende poolwind trotserend druppelen 3 maart weer 20 Blikverruimers binnen voor opleidingsdag 5 van deze jaargang van de academie. De dag staat in het teken van ‘When shit hits the fan’: wat te doen als toezichthouder in crisissituaties. Uit het handboek Verplichte literatuur voor commissarissen en bestuurders valt al te leren dat toezicht nimmer effectief kan zijn zonder maximale aandacht voor integriteit. Zeker in crisissituaties. Niet voor niks is dat het eerste thema dat vandaag wordt besproken door Frederique Six, Universitair Hoofddocent Integriteit en Ethiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Wat mij het meest bijblijft van het ochtendprogramma zijn de levendige discussies die volgen op de vragen ‘wat is integriteit’ en of je als toezichthouder ‘een beetje integer’ kunt zijn. Veel verschillende opvattingen passeren de revue en ook blijkt integer gedrag in crisissituaties moeilijk te pinpointen. Note to myself: de opvatting over wat integriteit is bespreken in de RvT/RvC waar je deel van uitmaakt om te werken aan een eenduidig begrip en normopvatting.

Na een kop koffie en zowaar de eerste paaseieren bespreken we aan de hand van een casus de onmisbaarheid van een maatschappelijke antenne voor een toezichthouder. Moraal van het verhaal is die antenne breed genoeg in te richten, dus ook buiten de organisatie waar je zelf actief bent. Ook wanneer je als RvC denkt in je recht te staan, kan de publieke opinie of de politiek zich tegen je keren. Alleen als je die opinie kent kun je je daar voldoende tegen weren. Voldoende contact met de stakeholders en weten wie je in iedere situatie vertegenwoordigt zijn de lessen die ik meeschrijf.

Aan de hand van een andere casus bespreken we een stappenplan om te hanteren wanneer een dilemma zich voordoet. Als onmisbare vaardigheid neem ik mee het herkennen, erkennen en adresseren van situaties waarin een organisatie en persoonlijke waarden conflicteren. Onderscheid wordt aangebracht tussen principe- en gevolgargumenten en de smoesjes worden van het koren gescheiden. De fifty-fifty stemverdeling binnen onze groep, bij het bepalen van je standpunt na de casus, laat nog maar eens zien wat het belang is van een heldere discussie als het aankomt op de grijze gebieden waarin integriteit zich verschuilt.

Onder het genot van een broodje brie en een waldkorn beenham luister ik naar Igna Bonfrer die haar ervaringen als Blikverruimer uit de vorige jaargang deelt. We staan ook stil bij een crisissituatie in optima forma: het ontslag van een bestuurslid. Duidelijke taakopvatting hanteren, durven acteren, externe support inroepen en transparant communiceren zijn de lessen die ik noteer. We bespreken ook het proces van het aanstellen van een nieuwe bestuurder, het selecteren van bureaus en het belang van het opstellen van een goede taakomschrijving.

Tijdens de middag nemen Loes Bruin en Robin van Daalen van communicatie-marketingadviesbureau Edelman ons mee in de dimensies die het vertrouwen in organisaties bepalen. Zeker in crisissituaties is het van belang om te weten op welke dimensies te sturen als het aankomt op het (herstel van) vertrouwen in de organisatie. Tijdens een mediatraining leer ik de do’s en don’ts rondom interviews en journalistiek. Do’s: voorbereiden, weten wat je te vertellen hebt en bridgen. Don’ts: te graag je punt willen maken waardoor je star overkomt of waardoor media een loopje met je nemen.

Weer heel wat lessen rijker en met nog meer motivatie stap ik de deur uit. Met de opleidingsdag neemt het plezier in het vak van toezichthouden toe. Op naar de volgende!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK