Return to site

Blikverruimers 2017-2018 dag 3: ‘De kleine lettertjes en cijfertjes’

Door Linde Bremmer

Advocaat en mede-deelnemer Emille Buziau trapte de spits af van de derde opleidingsdag, een volle en leerzame dag die plaatsvond bij Tribes Amsterdam Amstel. Hij had voor ons een juridische workshop voorbereid. In strak twee uur manoeuvreerde hij door de juridische aspecten van het toezichthouden. Voor een goed begrip van de taak van een toezichthouder is een basisbegrip van de juridische verhoudingen namelijk cruciaal.

Na een ‘kennismaking’ met de diverse rechtspersonen, gingen we in op de machtsverhoudingen binnen een stichting of een besloten vennootschap. Vaak wordt aangenomen dat de macht bij het bestuur ligt, maar wie stelt een bestuurder eigenlijk aan? Ook stonden we stil bij de aansprakelijkheid van zowel bestuurders als toezichthouders, om de ochtend te eindigen met iets wat in de praktijk vaak tot de meest delicate situaties leidt: het risico op tegenstrijdige belangen. Menig bestuurder en toezichthouder is al eens gestruikeld door niet zuiver het belang van de organisatie te behartigen maar te kiezen voor een eigen belang.

Na de lunch zoomden we met Steven Suiker in op de cijfers. Steven is Group Consolidation and Reporting Director bij SBM Offshore en vanuit zijn functie nam hij ons mee door een balans, de winst- en verliesrekening en de jaarrekening. Steven ging in op de niveaus van financiële verantwoording en tot welk cijfer achter de komma je als toezichthouder geïnteresseerd moet zijn. Let ook op de richting van de geldstromen, adviseerde Steven ons. We spraken vervolgens over de vrijheid van een accountant: wanneer is er sprake van een slimme oplossing en wanneer wordt het creatief boekhouden? Bij deze workshop werd de diversiteit van de groep goed zichtbaar in de vragen. Juristen, accountants maar ook deelnemers die aandeelhouder zijn in hun eigen bv zorgden voor frisse vragen waardoor de theorie ging leven. Ook uit de quiz van Steven bleek dat de wondere wereld van financiën minder abstract was geworden.

We sloten de dag af met Margot Scheltema. Na een lange carrière bij Shell, onder andere als financieel directeur Nederland, is zij inmiddels een ervaren en veelzijdige toezichthouder bij onder andere De Nederlandsche bank, Schiphol Group en is zij plaatsvervanger in de raad van de Ondernemingskamer. Margot vertelde dat zij langs drie assen de instrumenten van een toezichthouder wilde bespreken: strategie, financiën en de benoemingen. Hoewel de eerste twee onontbeerlijk zijn voor een goede toezichthouder, stond Scheltema het langste stil bij de benoeming van een toezichthouder, omdat daarbij de persoonlijke dimensie van toezichthouden goed zichtbaar wordt. Margot gaf het advies je bewust te zijn van je mede-toezichthouders, met name de voorzitter van de RvC of RvT (heb je een klik met hem of haar). Google niet alleen de organisatie waar je wellicht aan de slag gaat, maar ook de namen van je mede-toezichthouders. En kijk later, bij de samenstelling van een raad, altijd een of twee etappes vooruit.

Scheltema deelde daarna met ons een aantal lessen uit haar eigen carrière. ‘Maak fouten, maar vertel ze!’ Volgens haar ontstaan de echte fouten door ze verborgen te houden. Ook adviseerde ze ons een projectplan te maken en te bedenken met wie je daarover wilt praten. Door Shell was ze gewend om iedere twee, drie jaar een stap te maken. Toen ze haar rol als toezichthouder wilde uitbreiden heeft ze een half jaar lang heel gericht koppen koffie gedaan met mensen uit haar netwerk. Dat laatste komt ook je zichtbaarheid ten goede, iets wat je volgens Margot niet uit het zicht mag verliezen.

Het was een volle, maar veelzijdige dag. Als jonge toezichthouders in spe is ons spreekwoordelijke rugzakje aangevuld met niet alleen harde kennis, maar ook de verhalen van een meester-toezichthouder. Op naar dag 4!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK